غرامت خسارت و حادثه پزشکی

صدور انواع بیمه نامه از انواع شرکت های بیمه ای

صدور انواع بیمه نامه

صدور انواع بیمه نامه از شرکت های مختلف بیمه ای

 

به اطلاع همشهریان عزیز نهاوندی می رساند در راستای تسهیل امور بیمه ای ،  نمایندگی بیمه عمر پاسارگاد نهاوند قادر به صدور انواع بیمه نامه از شرکت های مختلف بیمه ای می باشد. لازم به ذکر است این نمایندگی در رشته بیمه عمر و زندگی انحصاراً با بیمه پاسارگاد همکاری میکند ولی در سایر رشته های بیمه ای اعم از بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو ، درمان تکمیلی ، درمان مسافرتی ، حوادث انفرادی ، آتش سوزی ، مهندسی ، مسئولیت و بیمه کرونا با انواع شرکت های مختلف بیمه ای همکاری دارد. بدین ترتیب همشهریان گرامی میتوانند با مراجعه به ما در رشته بیمه ای مورد نظر از هر شرکت بیمه ای که مایل باشند بیمه نامه دریافت نمایند.

 

چک خسارت هزینه پزشکی بر اثر حادثه

«شکستگی دست بر اثر سقوط از درخت»

به مبلغ؛ 13,650,000 ریال
به تاریخ 98/07/15

چک غرامت هزینه پزشکی حادثه بر اثر تصادف ( شکستگی شانه و تاندون)

چک غرامت هزینه پزشکی حادثه بر اثر تصادف