کارنامه موفق بیمه پاسارگاد در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸

کارنامه موفق بیمه پاسارگاد در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸(در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۳۹۷ )

?رشد ۴۸ درصدی حق بیمه تولیدی

?رشد ۶۸ درصدی درآمد از سرمایه ‌گذاری‌ها

?رشد ۲۴ درصدی دارایی ها نسبت به پایان سال ۱۳۹۷

کارنامه موفق بیمه پاسارگاد در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸

?بیمه پاسارگاد با اتکا به نظرسنجی مردمی، به عنوان برند محبوب مصرف کنندگان در سال ۱۳۹۸ انتخاب شد.