پوشش ها و مزایای بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

پوشش فوت

در صورت فوت عادی بیمه شده تا سقف 250 میلیون تومان غرامت + اندوخته پرداخت خواهد شد

درصورت فوت ناشی از حادثه تا سقف 500 میلیون تومان غرامت  + اندوخته پرداخت خواهد شد

پوشش از کارافتادگی

معافیت از پرداخت حق بیمه(پس از گذشت حداقل 1 سال و دوره انتظار شروع بیماری 6 ماه بلاانقطاع) | دریافت سرمایه از کار افتادگی تا سقف 60 میلیون تومان(15 تا 60 سالگی بجز سرباز و خانه دار) | پرداخت مابقی حق بیمه توسط شرکت تا پایان قرارداد

پوشش حادثه پزشکی

دریافت سرمایه نقص عضو و از کار افتادگی تا 250 میلون تومان و درصورت بروز حادثه دریافت هزینه حادثه پزشکی تا سقف 25 میلون تومان سالانه

پوشش بیماری های خاص

پوشش بیماری های خاص و دریافت غرامت برای هر بیماری تا سقف 25 میلیون تومان جمعا به مبلغ 125 میلیون تومان

پس انداز و اندوخته

دریافت اندوخته با سود تضمینی 16درصد و سود مشارکت تا 22 درصد(کلیه مبالغ پرداختی بعنوان حق بیمه + سود تضمینی و سود مشارکتی در پایان قرارداد یکجا به بیمه گذار پرداخت می شود)

دریافت وام

دریافت 90درصد اندوخته به صورت وام بدون ضامن،بدون تشریفات،به تکرار،روش پرداخت اقساط ،به دلخواه،با کارمزد 4 درصد بیشتر از سود پرداختی بیمه به اندوخته بیمه گذار

پوشش آتش سوزی

پوشش آتش سوزی منزل تا سقف 500 میلیون تومان در صورت انتخاب بیمه گذار

تکمیل درمان

در صورت رسیدن اندوخته به حد نصاب ، بیمه تکمیل درمان هزینه های بیمارستانی(SOS) بجز دندانپزشکی ، زایمان و زیبایی به صورت رایگان برای فرد بیمه شده فعال میشود

تخفیف بیمه بدنه خودرو

بیمه شدگان بیمه عمر پاسارگاد میتوانند از تخفیف 10 تا 30 درصدی بیمه بدنه خودروی خود بهره مند شوند

معاف از مالیات

سرمایه و اندوخته بیمه عمر طبق قانون معاف از مالیات می باشد