نظر آقای همتی رئیس بانک مرکزی در مورد بیمه های عمر

نظر آقای همتی رئیس سابق بیمه مرکزی و رئیس فعلی بانک مرکزی در مورد بیمه عمر در برنامه تلویزیونی

نمایندگی ویژه بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد نهاوند   کد نمایندگی : 82355 مجتبی جلالوند

آدرس وبسایت ما:https://pasargad82355.ir