قدیمی ترین بیمه نامه عمر

قدیمی ترین بیمه نامه عمر ??????????

✅این یک قرارداد بیمه عمر(بیمه بازنشستگی و سرمایه گذاری)در سال1348 شمسی می باشد.
همانطور که در متن قرارداد ملاحظه میفرمایید با وجود تغییر رژیم از شاهنشاهی(زمان شاه) به جمهوری اسلامي هیچ گونه اتفاقی برای صنعت بیمه رخ نداده?
بیمه عین بند قرارداد تمام و کمال پرداخت شده است.