پرداخت حق بیمه بانک پاسارگاد
1- پرداخت از طریق اینترنت

جهت پردخت از طریق بانک پاسارگاد:

به سایت www.bpi.ir مراجعه کرده و از قسمت پرداخت قبوض اقدام به پرداخت اقساط بیمه های عمر و تامین آتیه نمایید.

لینک مستقیم پرداخت حق بیمه عمر و تامین آتیه از طریق بانک پاسارگاد

جهت پرداخت از طریق بانک صادرات:

به سایت www.bsi.ir مراجعه کرده و از قسمت پرداخت قبوض اقدام به پرداخت اقساط بیمه های عمر و تامین آتیه نمایید.

2-  پرداخت از طریق نرم افزار همراه بیمه پاسارگاد

این روش یکی از بهترین و سریعترین روشهای پرداخت می باشد که قسط پرداختی بلافاصله پس از پرداخت در سابقه درج می گردد.

لینک دانلود نرم افزار همراه پرداخت بیمه پاسارگاد

لینک راهنمای کار با نرم افزار همراه پرداخت بیمه پاسارگاد

نرم افزار آپ

3- پرداخت از طریق نرم افزار آپ

با انتخاب گزینه قبض خدماتی و وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت به راحتی اقساط خود را پرداخت نمایید

720

4- پرداخت از طریق #720*

شماره گیری #720* از طریق موبایل

انتخاب گزینه 3 ” قبض”

انتخاب گزینه 2 “قبض خدماتی”

و در انتها با وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت و وارد کردن اطلاعات کارت پرداخت انجام می گردد.

دستگاه پوز بانک پاسارگاد و کشاورزی

5-پرداخت توسط دستگاه pos بانک پاسارگاد و بانک کشاورزی

پس از کشیدن کارت ، از منوی انتخابی گزینه پرداخت قبض را انتخاب فرمائید. سپس شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد نمایید تا مبلغ حق بیمه نمایش داده شود . در صورت صحت ، کلید تایید را فشرده و رمز کارت را وارد نمایید.

عابر بانک پاسارگاد و توسعه تعاون

6- پرداخت از طریق خود پرداز بانک پاسارگاد و یا بانک توسعه تعاون و بانک صادرات

به یکی از دستگاه های خودپرداز بانک پاسارگاد و یا بانک توسعه تعاون مراجعه و کارت را وارد دستگاه نمایید . گزینه پرداخت قبض را فشرده و سپس شناسه قبض و شناسه پرداخت قسط را وارد و تایپ نمایید.