لطفا قبل از ثبت نام این راهنما را مطالعه نمایید!

بیمه گذار کیست؟

شخصیتی حقوقی یا حقیقی که فردی را بیمه میکند

بیمه شده کیست؟

فردی که توسط خودش یا دیگری اعم از شخصیت حقوقی یا حقیقی بیمه می شود

محدوده سنی مجاز برای بیمه شدن چه سنی است؟

بیمه شده از بدو تولد تا سن 65 سالگی می تواند بیمه نامه ثبت نام کند

مدت زمان قرارداد بیمه نامه عمر و تامین آتیه چگونه است؟

حداقل مدت قرارداد بیمه نامه عمر و تامین آتیه از 5 سال شروع و حداکثر 30 سال می باشد

فرم ثبت نام بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد نهاوند

توجه داشته باشید پس از تکمیل فرم زیر و پرداخت اولین حق بیمه کد رهگیری خود را یادداشت نموده و منتظر تماس کارشناسان فروش بیمه عمر جهت تکمیل پرشسنامه باشید

به این نکات هنگام ثبت نام توجه فرمایید!
  • بیمه گذار حتما باید بالای 15 سال سن داشته باشد ، در غیر این صورت اگر کسی زیر 15 سال سن داشته باشد مشخصات شخصی که ولی(پدر و مادر یا قیم قانونی او) او می باشد بعنوان بیمه گذار و خود شخص بعنوان بیمه شده فرم را تکمیل نمایند.
  • درصورتیکه فرد بالای 15 سال باشد ، در قسمت بیمه شده و بیمه گذار مشخصات خود را درج کند.
  • افرادی که بالای 15 سال سن داشته باشند می توانند اعضای خانواده که بالای 15 سال سن داشته باشند را نیز بیمه کنند و بعنوان بیمه گذار آنها فرم ثبت نام را تکمیل نمایند.
  • در صورت انصراف تا 30 روز پس از ثبت نام تمام وجه پرداختی عودت داده میشود و بیمه نامه فسخ می شود.
  • درصورت گذشت 30 روز از تاریخ بیمه نامه تا 6 ماه امکان انصراف وجود ندارد.
  • پس از گذشت 6 ماه از بیمه نامه در صورت انصراف نصف هزینه کل پرداختی بیمه گذار عودت داده می شود چرا که نصف مبلغ  حق بیمه های عمر طبق قانون بیمه مرکزی در 5 سال اول بیمه نامه به حساب ذخیره ضمانتی نزد بیمه مرکزی واریز و نیمی از آن به حساب شرکت بیمه مربوطه واریز می گردد که در صورت انصراف و بازخرید بیمه نامه زیر 5 سال شرکت بیمه تنها می تواند نیمی از مبلغ را به بیمه گذار پرداخت نماید.
  • درصورت انصراف بیمه نامه ای که 5 سال از آن گذشته است طبق جدول بازخرید در بیمه نامه مبلغ پرداختی بعلاوه سود کارکرد آن تا آن زمان به بیمه گذار پرداخت می گردد.